-
Úvazek:
Činnost:
Smluvní vztah:

Inzerce

Práce v Administrativě

Administrativa a administrativní práce

Nabídka práce v administrativě. Jedná se o kancelářské činnosti pro zabezpečení chodu instituce, úřadu či pracovního týmu, mající vztah k určité evidenci, předávání či podávání konkrétních informací, statistiky apod. Tento pojem se používá i jako synonymum veřejné správy či úřadu. Pro tuto profesi je nutné mít zpravidla alespoň maturitní vzdělání, samozřejmě jako u každé jiné je výhodou praxe v oboru. Dále jistě uspějete alespoň s uživatelskou znalostí Windows a Microsoft Office (Word, Exel, PowerPoint, Outlook). A v neposlední řadě by vám neměla chybět systematičnost a samostatnost při práci.

Práce v Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby

Bankovnictví, pojišťovnictví finance

Řízení a organizace finančních společností, podpora prodeje, marketing. Usilujete-li o tuto profesi, měli byste se orientovat v ekonomických souvislostech, v oblasti finančního trhu, pojišťovnictví a v obchodování s cennými papíry. Ovládat alespoň jeden cizí jazyk je samozřejmě velké plus pro vás, stejně tak jako praxe v oboru a znalost informačních technologií. Vyžadováno je minimálně maturitní vzdělání, přičemž se již v dnešní době velký počet škol zabývá přímo tímto oborem. Uspějete pokud budete kreativní a komunikativní.

 

Brigády

Brigády

Sezonní práce ze všech možných oborů. Jistě každý z nás si ve svých studentských letech potřeboval přivydělat a získat tím i potřebnou praxi. Spousta firem shání brigádníky v době, kdy je zapotřebí krátkodobého zvýšení stavů svých pracovníků, či větší míra dovolených v podniku. Tato kategorie je zaměřená na nabídku a poptávku brigády i na doma.

Práce chemickém a potravinářském průmyslu

Chemie a potravinářství

Práce ve výzkumu, technologie a řízení. Příkladem může být práce chemika. Ten má za úkol provádět velmi rozsáhlou škálu laboratorních činností, jež jsou založeny na chemických a fyzikálně – chemických procesech. Programuje a nastavuje používané přístroje. Vhodnými zkušenostmi chemika je určitě analytické myšlení, pečlivost, kritický pohled, samostatnost a objevování a orientace v informacích.
 

Práce v ekonomice a podnikový financích

Ekonomika a podnikové finance

Práce v ekonomice a podnikový financích. Spadá sem práce bankéře, účetní služby a kontroling.. Zde je potřeba odborné činnosti z oblasti účetnictví, rozpočtování, odměňování  a financování. Součástí je dohlížení na správné vedení účetnictví, správa a kontrola finančních toků ve společnosti. Chcete-li uspět je dobré vlastnit logické a analytické myšlení, pečlivost, smysl pro detail. Měli byste mít koncepční přístup k práci, snadno se orientovat a vyhledávat informace. Požadovaným stupněm vzdělání je minimálně středoškolské s maturitou. Samozřejmě čím vyšší kvalifikaci máte, tím vyšší základní mzdu/plat můžete očekávat.
 

Práce ve Farmacii

Farmacie

Práce ve Farmacii, práce ve zdravotnictví zahrnující výzkum, výrobu, distribuci, skladování a výdej léčiv. Jde o velmi odbornou profesi, k jejíž vykonávání je nutné mít farmaceutické vzdělání získané v bakalářském, magisterském či doktorském stupni. Ovšem v této oblasti se můžete setkat také s profesí farmaceutický reprezentant. Jeho pracovní náplní je propagace portfolia výrobků v daném regionu. Odpovídá za vhodně zvolené a aplikované marketingové strategie, vyhledává a navazuje kontakty s novými klienty apod.
 
 

Nabídka práce v informační technologii

Informační technologie

Nabídka práce v informační technologiích, instalace a konfigurace programů, správa operačních
systémů. Jde vyloženě o technicky zaměřený obor. Můžete se zde setkat s profesemi jako je IT analytik, který analyzuje technické provedení, vede odbornou technickou dokumentaci, definuje rozhraní apod. Je zapotřebí, aby byl schopen týmové práce, měl argumentační schopnosti a prezentační dovednosti. Další profesí v tomto oboru je například IT konzultant či IT ředitel. IT konzultant má za úkol soustředit technické informace o provozu informačních systémů, a dále například identifikuje možnosti zlepšování provozu.
 

Práce uměleckého zaměření

Práce uměleckého zaměření

Práce Grafického designéra, návrhářství, aranžérská i redakční činnost. Zde jde především o tvůrčí a kreativní činnost. Beze sporu sem patří profese zvaná „Kreativec“, který má na starosti tvůrčí činnost převážně v oblasti reklamy a marketingu. Má za úkol připravovat kreativní a nápadité reklamní koncepty, tvořit reklamní slogany apod. Nutnou vlastností jsou kreativita, tvůrčí přístup či prezentační dovednosti. Podmínkou pro uplatnění v této profesi zpravidla bývá umělecké zaměření. Například mít vystudovanou  střední či vysokou školu uměleckého směru.
 

Práce kontrolora, quality manager

Práce kontrolora, quality manager

Práce kontrolora, vedoucí kontrola, řízení kvality, quality manager, technická a auditorská činnost. V této profesi se můžeme setkat s kontrolorem, který zodpovídá za přípravu podkladů pro kontrolní činnost. A co je náplní jeho práce? Především zajišťuje a organizuje kontrolní akce, zabývá se oznámeními a stížnostmi, které následně vyřizuje. Dále musí zvládat vyřizovat běžnou agendu spojenou s jeho činností, zpracovává různé protokoly. Pro tuto profesi je důležitá pečlivost, koncepční přístup, kritický pohled a komunikační dovednosti.
 

Práce v dopravě a logistice

Logistika a doprava

Práce v dopravě a logistice, jedná se o tok zboží, peněz a informací mezi dodavateli a odběrateli, vč. firemní úrovně, skladování zboží. Setkáme se zde s profesí logistik, ten zajišťuje činnost v optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu, v optimalizaci dopravy v dopravně – přepravním procesu a v optimalizaci skladových procesů. Zabývá se paletizací a kontejnerizací v dopravním procesu a pro skladování. Zajišťuje uspořádání výrobního procesu a v neposlední řadě zpracovává podklady pro cenové kalkulace. Určitě by měl disponovat výbornou organizační a komunikační schopností.
 
 

Práce makléře a realitní činnost

Makléřská a realitní činnost

Do této oblasti jistě patří profese zvaná „práce makléře“. Ten řídí a zajišťuje nákup a prodej cenných papírů, obligací a akcií. To vše na základě zastoupení zaměstnavatele nebo pověření svých zákazníků. Mezi jeho typické činnosti patří sledování a analýza finančních trhů, informování svých zákazníků o vývoji a perspektivách trhu, doporučuje vhodnou strategii, vede potřebnou dokumentaci, ale také zařizuje půjčky a uvolňování akcií a obligací na peněžním trhu. Makléř by měl uspokojovat potřeby svých zákazníků, měl by být samostatný a flexibilní.
 

Práce v marketingu

Práce v marketingu

Práce v marketingu, komunikační a obchodní management, průzkum trhu. Marketing je široká profesní oblast zahrnující například marketingovou komunikaci, strategii, marketingového analytika, ředitele, ale i marketingový výzkum. Právě pracovník marketingového výzkumu provádí na základě vstupních informací výzkumy tržních podmínek, trendů, vnímání a znalosti značek. Jeho úkolem je vypracovávat odhady budoucího vývoje trhu, formuluje strategie a zabývá se hodnocením příležitostí pro jednotlivé trhy a produkty. Takovýto pracovník by neměl postrádat schopnost empatie a analytické myšlení.
 

Práce v reklamě, mediích

Práce v reklamě, mediích

Práce v reklamě, mediích. Obchodní a vývojářská činnost, řízení, plánování, organizace. Součástí tohoto odvětví je například profese media planner. Ten zajišťuje odbornou činnost v oblasti zpracování media plánů a vybírá média. Odpovídá za řízení reklamního rozpočtu do různých typů nosičů reklamy. Určuje termíny a časy zveřejňování reklamního sdělení, nabízí k nahlédnutí cenové kalkulace a přehledy dostupných médií. Tento pracovník by měl být vlastníkem logického myšlení, pečlivosti a aktivního přístupu k práci.
 

Obchodní činnosti, práce manažera, nákupčí

Práce v odvětví obchodu

Obchodní činnosti, manažer, nákupčí. Export management, vedoucí a manažerské činnosti v oblasti nákupu – logistiky. Nákupčí je profese, která do této oblasti určitě patří. Do pracovní náplně tohoto zaměstnance patří zajištění dodávek surovin, materiálu, zboží a strojů. Dále vede během své práce poptávková řízení, volí a vybírá dodavatele, se kterými následně uzavírá smlouvy, zhotovuje objednávky a kontroluje dodržování smluvních podmínek při dodávkách objednaného materiálu apod.
 

Personalistika a volná místa v agentuře

Personalistika a lidské zdroje

Obor zaměřený na získávání kvalitních lidí pro podniky, práce s lidmi a motivace. Nejběžnější profesí je personalista. Ten vede běžnou personální agendu v organizaci. Zabývá se přípravou smluv a dalšími potřebnými dokumenty, které se týkají pracovněprávních vztahů. Vede si personální evidenci všech zaměstnanců a vyřizuje jejich individuální personální žádosti. Tento pracovník by neměl postrádat schopnost empatie, samostatnost a pečlivost.
 

Práce na doma

Práce na doma

Pro všechny, kteří schánějí práci na doma. Tyto možnosti přivýdělku jsou drobnější práce, jako například kompletace různých komponentů, skládání letáků nebo dnes velice oblíbená práce na internetu. Vhodné jsou například pro ženy na mateřské dovolené, nebo pro lidi, kteří si ke své práci chtějí navíc přivydělat a chtějí zůstat doma.

Práce v zahraničí

Práce v zahraničí

Tato kategorie je zamřená pro každého, kdo hledá práce v zahraničí. Nebo i naopak pro firmy, které hledají kvalifikované odborníky, není se čemu divit v ČR je pro ně levnější pracovní síla. Navíc stále více Čechů shánějí práci v Německu a v jiných zemích. Je to především z důvodů lepších platových poměrů a tím zlepšení své finanční situace.

Právní služby, koncipient

Právní služby

Právní zastoupení, poradenství v oblasti práva, právní specializace. V tomto odvětví se můžeme setkat s právními koncipienty, právníky, soudci apod. Ke všem těmto profesím je potřebné úplné vysokoškolské právnické vzdělání. Právník se zabývá právními rozbory, připravuje návrhy smluv, sepisuje různé listiny, vykládá právní předpisy, mimosoudně vymáhá pohledávky a řeší spory aj. Kvalitní právník by především neměl postrádat logické myšlení, zvládání stresových situací. Dále by měl ovládat komunikační a prezentační dovednosti a vyjednávací schopnosti.

 

Práce v obchodu, obchodní zástupce

Prodej a obchod

Obchodní zástupci firem, technické poradenství a konzultanti. Ale samozřejmě do této oblasti můžeme zařadit i obchodního ředitele. Ten řídí a zodpovídá za realizaci a rozvoj obchodní a celkově i prodejní strategie organizace. Je reprezentantem společnosti při jednání s obchodními partnery, udržuje obchodní vztahy. Hodnotí manažery prodeje a především je motivuje k vyšším pracovním výkonům. Obchodní ředitel by jistě měl myslet komplexně, dále by měl být flexibilní, komunikativní a vyjednávací. Důležitou vlastností jsou organizační a motivační schopnosti. Určitě by za sebou měl mít několikaletou praxi v oboru.

Ostatní

Ostatní

vše ostatní, nezařaditelné do předchozích ani následujících odvětví práce.

Služby

Služby

Činnost uspokojující kolektivní či individuální potřebu, poradenské, konzultační aj.

Práce ve stavebnictví

Stavebnictví

Práce ve stavebnictví, výrobní činnosti směřující ke stavební produkci či inovaci, makléřská činnost. V tomto širokém odvětví se může setkat například se statikem, stavbyvedoucím, stavebním dozorem, realitním makléřem apod. Statik se zabývá návrhy a posouzením konstrukcí, dále provádí výpočty statiky a utváří projektovou dokumentaci. Do jeho pracovní náplně patří i posuzování stavu již existujících objektů. Další zmiňovaná profese byla stavbyvedoucí. Ten vede výstavbu stavebních objektů většího rozsahu či vyšší náročnosti. Jedná se o technické profese, proto je potřeba vzdělání v tomto směru.
 

Volná místa ve státní a veřejné správě

Státní a veřejná správa

Činnost vykonávána státními úředníky, spravování státních,  veřejnoprávních a soukromoprávních záležitostí. Úředníkem je tedy osoba, která pracuje pro veřejnou správu a jeho pracovištěm je úřad. Do své funkce je zpravidla dosazován na základě výběrového řízení. Jeho plat je určen na základě zákonem stanovené platové tabulky, dle příslušné platové třídy a platového tarifu. Každý úředník by měl jistě pracovat samostatně, pečlivě a dle příslušných předpisů.
 

Práce ve strojírenství

Strojírenství

Technický obor zaměřený na vývoj, výrobu, návrhy a údržbu strojů a zařízení. Za zmínku stojí profese technik ve strojírenství či strojní inženýr. Technik má na starost vypracovávat technické podklady (například technické výkresy, projekty atd.). Dále je odpovědný za organizaci technologické přípravy výroby, organizaci práce pro své podřízené, které má navíc za úkol motivovat. V neposlední řadě kontroluje a vyhodnocuje dosažené pracovní výsledky. Oproti tomu strojní inženýr řídí a koordinuje zpracování technické dokumentace pro strojírenskou výrobu

Práce technika, vývoj, elektrotechnik

Technika, vývoj, elektrotechnika

Vědní obor zaměřený na vývoj a zkoumání technických zařízení. Pod toto odvětví lze zařadit techniky všeho druhu. Přes technika výroby až po technického ředitele, který se stará o řízení a organizuje činnosti v rámci útvaru, zabývá se návrhem nových postupů ke zvýšení efektivnosti stávající výroby. Řeší technické problémy, podílí se na vypracování strategie společnosti, kontroluje oblasti bezpečnosti a hygieny práce a dále například odpovídá za pracovní výsledky svěřeného útvaru.
 

Telekomunikace

Telekomunikace

Sdělovací technika zabývající se předáváním informací na dálku. I v této oblasti nalezneme spoustu možných profesí. Jednou z nich je i technolog v telekomunikacích. Tento pracovník má za úkol obecný dohled na fungování telefonních a telekomunikačních služeb v té které oblasti. Řídí objednávky techniky v rámci oblasti, vede si evidenci o celkovém soupisu a záručních informací veškerého vybavení. Vede poradenství všech typů otázek, které se týkají komunikačních systémů.
 

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vědní obor založený na zkoumání, racionálním poznávání skutečnosti, proces bádání s cílem objevit a objasnit skutečnosti. Příkladem může být profese „vědecko - výzkumný pracovník“, který jistým tvůrčím způsobem realizuje vědecké poznatky a techniky při následném výzkumu a vývoji nových metod a postupů. Dále se zabývá i publikací výstupů výzkumů v tuzemských časopisech a sbornících. Tento pracovník musí mít vysokoškolské vzdělání v daném oboru, vlastní by mu měla být schopnost inovovat a samostatnost při práci.
 

Vrcholový management

Vrcholový management

Vedoucí, řídící management. Do tohoto odvětví spadá velké množství manažerů ze všech možných oblastí. Jako příklad lze uvést profesi manažer prodejního týmu. Jeho úkolem je vytvářet a vést vlastní pracovní tým, který dále rozšiřuje, rozvíjí a samozřejmě motivuje. Odpovídá za pracovní výsledky a řídí aktivity svých obchodních zástupců, které pravidelně hodnotí. Podřízeným zajišťuje potřebná školení. Jakýkoli manažer by měl mít víceletou praxi nejlépe jako obchodní zástupce.
 

Volná místa v odvětví průmyslu

Výroba a průmysl

Volná místa v odvětví průmyslu. Zpracovatelský nebo výrobní sektor zahrnující všechna odvětví lidské činnosti, kde se suroviny přeměňují na výrobky či zboží. Na špici v této oblasti se nachází výrobní ředitel, který je zodpovědný za zavádění nových výrobků do výroby a za péči o zákazníka a vztahy k zákazníkům. Dále se stará o prodejní politiku a péči o výrobek po prodeji. Dozoruje provádění údržby a zajištění technické provozuschopnosti zařízení. Důležitou vlastností, kterou by takovýto ředitel měl jistě vlastnit, je vnímání příležitostí a zároveň je kriticky hodnotit.
 

Práce ve školství

Vzdělávání a školství

Práce ve školství, pedagogická, lektorská činnost zaměřená na vzdělávání. Do této kategorie lze zařadit nespočet profesí. Přes učitele v mateřských školkách až po vysokoškolské profesory. Všichni by měli mít pedagogické vzdělání a to ať ve středoškolském či vysokoškolském stupni. Například vysokoškolský učitel se podílí i na publikační činnosti, poskytuje konzultace studentům, vede seminární, bakalářské nebo diplomové práce. Každý učitel by měl být ve své činnosti pečlivý, zaujmout tvůrčí přístup, mít dobré komunikační a prezentační dovednosti a především by měl mít schopnost motivovat druhé.
 

Práce ve zdravotnictví, sociální pečovatel

Zdravotnictví a sociální péče

Práce ve zdravotnictví, sociální pečovatel. Soubor opatření a postupů k vytváření zdravotní péče lidem, ale i zvířatům. Do této skupiny lze zařadit všechny možné specializace ve zdravotním aparátu. Každý lékař musí mít vystudovanou lékařskou fakultu a to buď v magisterském, či doktorské stupni vzdělání. Lékař si vede potřebnou podrobnou evidenci o svých pacientech, poskytuje odbornou léčbu a poradenství. Jistě by mu neměla chybět schopnost empatie a pečlivost ve vykonávané činnosti.
 

Práce v zemědělství a lesnictví

Zemědělství a lesnictví

Práce v zemědělství a lesnictví. Znalci v zemědělství, ošetřovatelé, pěstitelé. Do této kategorie také patří například provozník strojů, chovatel, prodejce květin a další související obory se zemědělstvím a lesnictvím. Tito lidé by měli být především kvalifikovanými odborníky se zkušenostmi jak zacházet se zvířaty a obsluhou potřebných strojů lejlépe se zemědělským vzděláním. Jistě v tomto odvětví je zapotřebí i mnohem kvalifikovanějších odborníků s vysokoškolským vzděláním na posty vedoucích odvětví a managementu v zemědělství.

Práce v erotických službách

Práce v erotických službách

Práce v erotických službách, společnice pro zpříjemnění volných chvil.

rightBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_2/0264c17929eb279ba450ad9c13e459fc.jpeg 155 20 right 159 599 1 http://www.pujckasms.cz/ leftBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_3/82f7b1fe452699889a15f6d6513a9025.png 155 20 left 160 600 1 http://www.kupty.cz/